אפשרויות הדפסה למסך

למדנו על שתי פקודות הדפסה למסך, וכאן נראה מספר אפשרויות שונות לשימוש בפונקציות:​​

למדנו על שתי פקודות הדפסה למסך, וכאן נראה מספר אפשרויות שונות לשימוש בפונקציות:​​

Serial.print(         );
Serial.println(         );

הדפסת רצף של תווים המופיעים בין גרשיים "    " :

Serial.print("abcABC123#$%");
Serial.println("1+2=19");

כאשר משתמשים בפונקציית ההדפסה עם גרשיים, המחשב פשוט יקח את כל מה שיש בין שני סימני הגרשיים ויציג אותם על המסך. בדוגמא השנייה יש תרגיל מתמטי שגוי, אך מבחינת הבקר הוא פשוט מעתיק את מה שכתוב בין הגרשיים בלי לחשב או לפענח.

ניתן להשתמש בפקודת ההדפסה כמו מחשבון, וזה נעשה ללא שימוש בגרשיים

Serial.print("3*7+2=");
Serial.println(3*7+2);

בפקודה הראשונה הבקר יעתיק למסך את מה שכתוב בין הגרשיים. בגלל שהשתמשנו בפקודת PRINT הסמן ימתין מימין לסימן שווה (=) עד לביצוע פקודת ההדפסה השניה. בפקודה השניה, הבקר יזהה שאין גרשיים ולכן ינסה לפתור את התרגיל לפי כל כללי סדר פעולות חשבון. בדוגמא זו יופיע על המסך:

3*7+2 = 23

תרגיל דוגמא

דרוש:

כתבו תוכנית שתדפיס על המסך טבלה המכילה את הערכים של הפונקצייה Y=X*X בשתי עמודות עם מפרידים בעזרת הסימנים: + | _

יש להדפיס את כל הערכים השלמים בתחום 0-5

רמז: יש להשתמש בהדפסת ביטויים בין גרשיים

פתרון:

המשך תרגיל

דרוש:

שנה את התוכנית הקודמת כך שהערכים בעמודה Y יחושבו על ידי ביטוי מתמטי ויודפסו במקום הנכון.

רמז: יש לחלק את פקודת ההדפסה של שורה בטבלה לשלוש פקודות: אחת שתדפיס עד הערך המחושב, השניה תדפיס את הערך המחושב, והשלישית תדפיס את המרווח והגובל הימני של הטבלה.