בקרה במכונות - מבוא.jpg

בקרה במכונות - מבוא.jpg

יסודות הלוגיקה.jpg

יסודות הלוגיקה.jpg

משתנה ופסוק לוגי בתהליך בקרה.jpg

משתנה ופסוק לוגי בתהליך בקרה.jpg

בקרה במכונות - לוגיקה - שעור 3.jpg

בקרה במכונות - לוגיקה - שעור 3.jpg

בקרה במכונות - לוגיקה - שעור 4 - פונקציות לוגיות.jpg

בקרה במכונות - לוגיקה - שעור 4 - פונקציות לוגיות.jpg

ישום מתגים חשמליים.jpg

ישום מתגים חשמליים.jpg

פעולת קסור

פעולת קסור

NOR NAND.jpg

NOR NAND.jpg

מימוש בעזרת שער יחיד

מימוש בעזרת שער יחיד

אלגברה בוליאנית

אלגברה בוליאנית

חוקי דה מורגן

חוקי דה מורגן

צמצום בעזרת מפת קרנו

צמצום בעזרת מפת קרנו

ישום פעולות לוגיות שסתומים פניאומטים

ישום פעולות לוגיות שסתומים פניאומטים