מבחנים

 

ניתן להשתמש בדף נוסחאות בית סיפרי במסגרת בחינת הבגרות. מצורף קובץ דף נוסחאות שהכנתי לתלמידי.

 

נוסחאון בית סיפרי לבגרות

 

כללים להוצאת ביטויי ממפת קרנו

 

 

בגרויות - 838102